T135-930-3

KONSTRUKTIONSPROFILER

Profilplåt är produkter som på grund av sin mångsidighet används flitigt inom byggbranschen som tak- och fasadbeläggning för både små byggnader (garage, bodar) och produktionshallar med stor yta eller kommersiella föremål.

Profilerade plåtar finns i olika färger, med olika skyddsbeläggningar.
Det är möjligt att köpa profilark som redan är skurna till lämpliga storlekar hos oss.
Vi kan applicera en beläggning mot kondens på alla typer av profilering.

Vårt erbjudande omfattar ett brett utbud av lösningar – från ekonomiska lösningar till höga profiler med parametrar som gör att de kan användas i objekt med de högsta kraven.

Vi optimerar och förbereder det bästa erbjudandet för dig!

SKICKA FÖRFRÅGAN